slide
بــابـیـمـه الـبـرز
آسوده زندگی کنید
insurance type

درمان تکمیلی

insurance type

درمان تکمیلی

insurance type

مسئولیت

insurance type

مسئولیت

insurance type

مخصوص

insurance type

مخصوص

insurance type

تشکیل سرمایه

insurance type

تشکیل سرمایه

insurance type

جامع خانواده

insurance type

جامع خانواده

insurance type

مهندسی

insurance type

مهندسی

insurance type

باربری

insurance type

باربری

insurance type

خودرو

insurance type

خودرو

insurance type

آتش سوزی

insurance type

آتش سوزی

پرداخت اقساط بیمه نامه ها

بیمه شدگان عزیز از این پس میتوانید از سیستم آنلاین بیمه نامه ها جهت پرداخت اقساط بیمه خود استفاده نمایید.

پرداخت اقساط بیمه نامه ها

جشنواره ها و تخفیفات

مشاهده لیست
مراکز درمانی طرف قرارداد

مراکز درمانی طرف قرارداد

مشاهده لیست
سامانه مشتریان

سامانه مشتریان

ورود به سامانه
بیمه البرز مقام اول مشتری مداری در بین بیمه ها و بانکهای کشور

بیمه البرز مقام اول مشتری مداری در بین بیمه ها و بانکهای کشور

شرکت سهامی بیمه البرز با سابقه ای نزدیک به نیم قرن و برخوردار از اعتبار و خوشنامی نزد مشتریان خود ، با اتکاء بر توانایی حرفه ای و تخصصی همکاران و توانگری مالی و مدیریتی به عرصه انواع خدمات بیمه ای در سراسر کشور می پردازد. بهبود مداوم توانگری (پشتوانه مالی و تخصص حرفه ای) و ماندگاری (حضور همیشگی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور) شرکت هدف راهبردی ماست. در تحقق این هدف ها که مشتری مداری و تلاش برای خدمت رسانی به مردم را تضمین می کند مجموعه مدیران ، کارکنان ، شبکه نمایندگی شرکت و کارگزاران سهم و جایگاه ویژه دارند. اهداف مشترک ، منافع مشترک و وفاداری این اعضا به خانواده بیمه البرز تضمین کننده توانگری و حضور مداوم است. بیمه گزاران کوچک و بزرگ در سراسر کشور از خدمات حرفه ای و صادقانه اعضای خانواده بیمه البرز بهره می گیرند و حضور تعداد کثیری از مشتریان که طی سال های طولانی به آنان خدمت کرده ایم گواه این ادعاست. صداقت و شفافیت در ارتباطات و حفظ جایگاه و شأن انسانی اعضاء خانواده بیمه البرز و بیمه گزاران مرام ماست. بازار بالقوه بیمه کشور بسیار گسترده است و در تبدیل آن به بالفعل تنها خلاقیت ، نوآوری و ابداع با رعایت الگوی مشتری مداری کارساز خواهد بود.

stick

افتخارات

stick
stick

شرکت ها و ارگان های طرف قرار داد

stick
stick

رویدادها و اخبار

stick