درمان تکمیلی

امروزه دغدغه هزینه های روزافزون درمانی, به ویژه هزینه های جراحی و بستری شدن در بیمارستان یکی از مشکلات جدی خانواده هاست .. گاهی هزینه های پزشکی پیش بینی نشده در یک سال برای فرد و عدم توان مالی باعث تشدید بیماری و حتی در بدترین شرایط از دست دادن فرصت زندگی بیمار می شود . تامین هزینه های مالی رو به افزایش خدمات درمانی باتوجه به میانگین درآمد جامعه هر ساله سخت تر می شود . بهتر است قبل وقوع حادثه چاره ای بیندیشم. آری هزینه های میلیاردی بستری جراحی و ..را می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان( حق بیمه) درسال نزد یک شرکت بیمه معتبرو توانمد بیمه کرد.حال دلیل تهیه بیمه درمان تکمیلی به وضوح برای هرفرد ، بیش از بیش به چشم می خورد.

بیمه درمان تکمیلی چیست؟

موضوع بیمه درمان (بیماری) بیمه البرز، تامین و جبران هزینه های درمانی (اعم از سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان که براثر بروز بیماری یا وقوع حوادث برای بیمه شده ضرورت پیدا می کند. در کشور ما معمولاٌ (بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی ) جزء بیمه های پایه محسوب می شوند که موظفند حدود۳۰% هزینه های درمانی را پرداخت کنند. در صورتی که فرد بیمه تکمیلی نداشته باشد جبران مابقی هزینه های مانده به عهده خود فرد می باشد و در صورت داشتن بیمه تکمیلی جبران هزینه های درمان مازاد برتعرفه های بیمه گر پایه تا میزان سقف تعهدات، توسط شرکت بیمه قابل پرداخت میباشد. مادامی که هزینه های درمان از سقف مورد نظر کمتر باشد بیمار هیچگونه هزینه ای پرداخت نمیکند. این پوشش می تواند نگرانی بیمه شدگان و خانوادههای آنها را از پرداخت هزینه های هنگفت درمان بر طرف نماید.

چگونه می توان پوشش بیمه درمان تکمیلی را خریداری نمود ؟

معمولا ٌارائه بیمه درمان تکمیلی از سوی شرکت های بیمه، برای گروه های بالای ۵۰ نفر می باشد و صدور آن بصورت انفرادی مقدور نبوده تمامی کارکنان سازمانها و… ، به همراه اعضای خانواده تحت تکفل آنها ، میتوانند تحت پوشش بیمه نامه های درمان تکمیلی ارائه شده از سوی شرکت های بیمه قرار بگیرند. هر قدر تعداد افراد گروههای متقاقضی بیشتر باشد شرکت بیمه می تواند خدمات بهتری را در قالب پوشش های تکمیل تر با قیمت مناسب را به آنها ارائه دهد. با توجه درخواست های متعدد مشتریان جهت دریافت این بیمه نامه به صورت انفرادی این نمایندگی با در نظر گرفتن شرایط خاص، اقدام به اخذ پکیج های خاص بیمه ای از بیمه گران معتبر نموده است.

حق بیمه درمان ماهانه چقدر است ؟

حق بیمه تابعی از پوشش های خریداری شده از سوی بیمه گذار می باشد. شرکت بیمه البرز با ارائه تنوع در طرح های بیمه ای متنوع و متناسب با توان مالی بیمه گذاران همراه توانسته رضایت مشتریان خود را کسب نماید.

stick

نظرات

stick